Products/ Cables / Mini SAS HD (SFF-8643) / SFF-8643 to U.2 (SFF-8639)

U2S2-MSASHD36PS7

Mini SAS HD 4i plug (SFF-8643 36P) & SATA 7pin to U.2 plug (SFF-8639 68P) 85ohm Cable with Power (CB-S0041)

Technical Specifications

Mini SAS HD 4i Plug (SFF-8643 36P) & SATA 7pin Plug to U.2 Plug (SFF-8639 68P) Cable with Power

Connector:

Mini SAS HD 4i Plug (SFF-8643 36P)

SATA 7pin Plug

U.2 Plug (SFF-8639 68P)

Part No. LENGTH AWG ohm
CB-S0041 SFF-8639 68P to SFF-8643 36P : 650mm

28

85

SFF-8639 68P to SATA 15pin Power: 300mm 18  

Pin Assignment:

NO FILE AVAILABLE FOR DOWNLOAD!